Názov: Priaznivá prognóza
Autor: redakcia železničnej revue
Zdroj: Železničná Revue, 2/2008, s.21
Vydavateľ: Reflex Plus, s. r. o., Učňovská 6, 040 15 Košice-Šaca,
ISSN: 1337-558X
Jazyk: slovenský
Anotácia:  Hoci sa intermodálna preprava na Slovensku neteší takej finančnej podpore ako v okolitých krajinách, a nemá ani takú rozvinutú infraštruktúru. Vlani vzrástli objemy prepráv až o 29 percent, na čom sa najviac podpísalo spustenie výroby v automobilke KIA MOTORS, sprevádzkovanie nového terminálu intermodálnej prepravy v Dunajskej Strede a rozšírenie kontajnerového prekladiska v Žiline. Ďalší rast intermodálnej prepravy možno očakávať aj v nasledujúcich rokoch. Súvisí to nielen s environmentálnymi a  energetickými hľadiskami, ale predovšetkým s očakávaným vývojom prepravného trhu.
Kľúčové slová: intermodálna preprava, verejné terminály intermodálnej prepravy,
Spracoval: Ing. Juraj Čamaj, KŽD, ŽU
Zaradené: jún 2008