Názov: Optimizmus v ČD
Autor: redakcia železničnej revue
Zdroj: Železničná Revue, 2/2008, s. 8
Vydavateľ: Reflex Plus, s. r. o., Učňovská 6, 040 15 Košice-Šaca,
ISSN: 1337-558X
Jazyk: Slovenský
Anotácia: České dráhy vstúpili do tohto roku s viacerými novinkami a predsavzatiami. Za správu roka možno určite považovať informáciu, že uplynulý rok ČD uzavreli so ziskom 50 mil. českých korún. Stratu z osobnej dopravy im totiž vykryla zisková nákladná doprava aj napriek tomu, že od 1. decembra 2007 bola odčlenená do novovytvorenej dcérskej spoločnosti ČD Cargo. V roku 2008 plánujú obe novovzniknuté spoločnosti výrazné investície do obnovy vozňového parku a tiež nárast prepravných výkonov.
Kľúčové slová: ČD Cargo, vozňový park, prepravné výkony
Spracoval: Ing. Juraj Čamaj, KŽD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2008