Názov: Minimálna dopravná obslužnosť v krízových stavoch
Autor: doc. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD.
Zdroj:
Železničná doprava a logistika, 1, 2008, s. 31-36
Vydavateľ: Katedra železničnej dopravy, Univerzitná 1, 010 26 Žilina
ISSN: 1336-7943
Jazyk: Slovenský
Anotácia: Cieľom článku je predstavenie tzv. „minimálneho grafikonu vlakovej dopravy“ (MGVD). Vychádza z požiadavky realizácie vlakovej dopravy v krízových situáciách a pri zabezpečení minimálnej dopravnej osblužnosti železničnou dopravou. Taktiež poukazuje aj na možnosti realizácie MGVD a následných výpočtoch praktickej priepustnej výkonnosti traťového úseku, kde MGVD bude aplikovaný.
Kľúčové slová: Grafikon vlakovej dopravy, krízové situácie,  generálne riaditeľstvo ŽSR,
Spracoval: Ing. Juraj Čamaj, KŽD, ŽU
Zaradené: apríl 2008