Názov: Využitie hybridných pohonov v železničnej doprave
Autor: doc. Ing. Bibiana BUKOVÁ, PhD. – Ing. Eva DVOŘÁKOVÁ, PhD.
Zdroj: Železničná doprava a logistika, 1, 2008: , s. 13 - 15
Vydavateľ: Katedra železničnej dopravy, Univerzitná 1, 010 26 Žilina
ISSN: 1336-7943
Jazyk: Slovenský
Anotácia: Osvojovanie hybridných pohonov nenastáva len v osobnej cestnej doprave no začína sa výrazne presadzovať aj v železničnej doprave. Príspevok poukazuje na výhody hybridného pohonu pri nákladných vlakoch, ktorých hmotnosť býva aj niekoľko tisíc ton. Taktiež sú predstavené hnacie vozidlá, ktoré tento hybridný druh pohonu majú priamo aplikovaný. Nevýhodou hybridných hnacích vozidiel a vlakových súprav sú ich vysoké obstarávacie náklady.
Kľúčové slová: hybridný pohon, pohonné hmoty, elektrická energia, rekuperácia,
Spracoval: Ing. Juraj Čamaj, KŽD, ŽU
Zaradené: apríl 2008