Názov: Experti zvažujú spojenie
Autor: Bratislava (TASR)
Zdroj: OBCHOD 2/2008, str. 42
Vydavateľ: SANOMA MAGAZINES SLOVAKIA, s.r.o.
ISSN: 1335-2008
Jazyk: slovenský
Anotácia: Pre rozvoj železničnej nákladnej dopravy MDPT SR zvažuje spojenie ZSSK Cargo a českého národného dopravcu ČD Cargo. Ministri dopravy obidvoch krajín vytvorili Expertnú skupinu, ktorá má do polovice r. 2008 pripraviť komplexnú analýzu potencionálneho spojenia spoločností. Na jej základe príde k rozhodnutiu o ďalšom smerovaní ZSSK Cargo.
Kľúčové slová: MDPT SR, ZSSK Cargo, CD Cargo, rozvoj, smerovanie, spojenie
Spracoval: Ing Iveta Zuščáková, Colspedia s.r.o.
Zaradené: apríl 2008