Názov: Budúcnosť severoeurópskych kontajnerových prístavov
Autor: Ing. Jaromír Široký, PhD.
Zdroj: Železničná doprava a logistika, 3, 2007, s. 49-56
Vydavateľ: Katedra železničnej dopravy, Univerzitná 1, 010 26 Žilina
ISSN: 1336-7943
Jazyk:
Český
Anotácia:  V posledných rokoch došlo k výraznému zvýšeniu prepráv cez severoeurópske kontajnerové prekladiská. S rovnakým rastom sa počíta aj v štúdiách spoločnosti Planco Consulting z Essenu, ktorá bola prezentovaná v júni 2007. Významnými oblasťami v náraste kontajnerovej dopravy sú na európskej strane krajiny východnej Európy a na opačnej strane Amerika ako aj krajiny severnej a južnej Ázie.
Kľúčové slová: námorný prístav, kontajnerová doprava, výkony prekládky jednotlivých prístavov, TEU, prognóza rastu výkonov v prístavoch
Spracoval: Ing. Juraj Čamaj
Zaradené: marec 2008