Názov: Rozbehne sa spolupráca autopriemyslu cez slovensko-rakúske hranice?
Autor: Táňa Rundesová
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 9/2007, str. 26
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku spolupráce medzi SR a Rakúskom v oblasti automobilového priemyslu, pričom autorka poukazuje na bariéry vo forme nedostatočnej infraštruktúry na rakúskej strane. Poukazuje na nevyužité možnosti rakúskych podnikateľov, ktorým podnikanie sťažuje byrokracia na rakúskej strane.
Kľúčové slová: spolupráca, politika
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2007