Vytlačiť

 Názov: Wachstum in der asiatisch-pazifischen Region. (Rozvoj v ázijsko-pacifickom regióne)
Autor: www.kuehne-nagel.com
Zdroj: LOGISTICS PILOTDas Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 4, August 2007, s. 13
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Firma Kühne Nagel sa usiluje a razantne rozvíja kontrakty obchodnej logistiky v ázijsko-pacifickom regióne - obzvlášť v Číne a Indii. Základom pre to je urýchlené rozširovanie regionálneho obchodnu a skladovania, distribúcia a v prvenstvo v kapacitách. K ďalším patria strategická koncentrácia na rozvoj inovovaných  výrobkov a optimalizovanie procesov. Výsledok nenechá na seba čakať.
Kľúčové slová: obchodná logistika, regionálny obchod, skladovanie, distribúcia, strategická koncentrácia, optimalizovanie procesov.
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: september 2007