Vytlačiť

 Názov: China & India Die asiatische Herausforderung ! (Čína & India Ázijske vyzvanie!)
Autor: Jürgen W. Konrad, šéfredaktor Logistics Pilot  
Zdroj: LOGISTICS PILOT Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 4,  August 2007, s. 6-7
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Čína a India má síce doposiaľ len do 6 % podiel na celosvetovej produkcii,  prináša však so svojími 2,3 miliardami obyvateľov, ale 20 % nárast produkcie. Zreteľne viditeľný je predovšetkým v podobe ohromne stúpajúcich kontajnerových vĺn z Číny. Zosilnenie Číny a Indie nie je len konečná logistická výzva, ale aj ponuka pre netušené hospodárske šance. 
Kľúčové slová: celosvetová produkcia, svetový nárast, kontajnerové vlny, logistická výzva, hospodárske šance.
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: september 2007