Vytlačiť

 Názov: Čipy RFID zmenia našu budúcnosť
Autor: Jüngen Lange
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 7-8/2007, str. 69
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku rozoberá problematiku presadzovania čipov RFID v automobilovom priemysle. V prvej časti poukazuje na problémy, ktoré v súčasnosti existovali s používaním kódov RFID v automobilovom priemysle, v ostatnej časti príspevku je poukázané na odstránenie týchto nedostatkov. Z tohto dôvodu je čiarový kód na ústupe, uvádza autor a prognózuje nárast používania technológie RFID. 
Kľúčové slová: výroba, RFID, technológia
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2007