Vytlačiť

 Názov: Koncepce veřejných logistických center v ČR
Autor: Ing. Jarmila Zemanova
Zdroj: Reliant Logistics News, roč. III. 9/2006, s. 2
Vydavateľ: Reliant, s.r.o.
ISSN: 1802-3746
Jazyk: český
Anotácia: Autorka príspevku predstavuje koncepciu Ministerstva dopravy Českej republiky v oblasti zriadenia verejných logistických centier v Českej republike s dôrazom kladeným na zapojenie kombinovanej dopravy do celeho systému.
Kľúčové slová: výroba, riadenie, distribučné centrum, logistický park, skladovanie, kombinovaná doprava
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Ph.D., KE, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2007