Vytlačiť

 Názov: Ako ďalej pri budovaní logistických parkov v regióne Žilina
Autor: doc. Ing. Marián Šulgan, PhD.
Zdroj: Reliant Logistics News, roč. IV., č. 2, s. 20
Vydavateľ: Reliant, s.r.o.
ISSN: 1802-3746
Jazyk: slovensky
Anotácia: Autor príspevku sa venuje veľmi aktuálnej problematike súčasnosti a to budovaniu logistických parkov pri meste Žilina, čo súvisí s vybudovaním automobilky KIA Motors. Príspevok je výstupom riešenia medzinárodneho projektu REDETRAL.
Kľúčové slová: výroba, automobil, logistický park, preprava
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Ph.D., KE, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2007