Vytlačiť

 Názov: Fünf Thesen zu logistischen Netzwerken. (Päť téz k logistickým sieťovým systémom.)
Autor: Jürgen W. Konrad, šéfredaktor Logistics Pilot  
Zdroj: LOGISTICS PILOT Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 3 ,  Juni 2007, s. 22
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Brémsky logistický deň si udržuje svoju vysokú úroveň a tým sa etabloval ako nadregionálne miesto stretnutia odvetvia. Aj po druhý krát sa podarilo usporiadateľom, špičkovým prednášajúcim dať dokopy náročný denný program a pritom aj zviditeľniť hospodársku logistiku a  logistický región Brémy. Viac ako 400 účastníkov diskutovalo na tému "Quo vadis Netzwerk" nad významom globálnych sieťových systémov. Vzhľadom na celosvetovo dopredu idúcu deľbu práce je to mimoriadne aktuálna téma.
Kľúčové slová: hospodárska logistika, logistický región, globálne sieťové systémy
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: júl 2007