Vytlačiť

 Názov: Die Logistikwelt blickt auf München. (Logistický svet pozerá na Mníchov.)
Autor: www 34 vystavovateľov (sú uvedené v časopise)
Zdroj: LOGISTICS PILOT Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 3, Juni 2007, s. 14-17
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Medzinárodne uznávaný veľtrh "transport logistic" robí Mníchov znova na štyri dni mekkou prepravnej a hospodárskej logistiky. Od 12. až do 15. júna sa  prezentovalo na jedenástom medzinárodnom odbornom veľtrhu celé spektrum dopravného a logistického odvetvia. Zároveň si neprišla skrátka morská logistika  v kombinácii s konferenciou "marilog". Ukazuje sa, že k rekordnému číslu ďaleko nad 1 500 vystavovateľov, patrilo približne 100 morských a vnútrozemských prístavov. Samozrejme v Mníchove ukázali opäť svoje vlajky, tiež početné podniky z Brém a Brémhavenu.
Kľúčové slová: veľtrh, logistika, dopravné a logistické odvetvie, morská logistika, vystavovateľ, morský a vnútrozemský prístav
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: júl 2007