Vytlačiť

 Názov: Rundum-Paket für Mercedes. (Všestranný programový balík pre Mercedes.)
Autor: Manfred Kuhr, zastupujúci predseda BLG Logistics Group
Zdroj: LOGISTICS PILOTDas Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 3, Juni 2007, s. 10
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Systémové služby musia celosvetovo u automobilových výrobcov hrať úlohu a vedieť konať v medzinárodných logistických reťazcoch. Preto je potrebný prevládajúci sieťový odbor a smerovanie procesu myslenia. Toto okrem iného zrozumiteľne popisuje v prednáške na 2. brémskom logistickom dni Manfred Kuhr, zastupujúci predseda BLG Logistics Group, ktorá rozsiahlymi logistickými výkonmy BLG pre zákazníkov Mercedesu ponúkajú nielen vo vlastnej produkcii ale aj v distribúcii hotových vozidiel.
Kľúčové slová: systémové služby, medzinárodné logistické reťazce, proces myslenia, logistické výkony, distribúcia vozidiel
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: júl 2007