Vytlačiť

 Názov: Die RO/RO-Giganten können kommen! (RO/RO-giganti prichádzajú !)
Autor: Jürgen W. Konrad, šéfredaktor Logistics Pilot
Zdroj: LOGISTICS PILOTDas Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 3, Juni 2007, s. 6-7
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Okolo 600 miliónov áut je na cestách planéty a každodenne to bude viac. Tiež pretože prudko stúpa do výšky prahová krajina Čína, ako odbytový trh a medzitým taktiež ako producent, ktorý sa stále približuje k veľký priemyselným krajinám. Za stúpajúcim množstvom „lavíny plechov“ väzia mnohonásobné logistické služby: od prepojenia kontinentov vysokokomplexnou Just-in-Time-logistikou dielecov až k zdokonaľovaniu hotových vozidiel a ich celosvetové dodávanie. Poloha Brém/Brémhavenu hrá pri tom počas mnohých rokov rozhodujúcu úlohu. Najväčšie medzikontinentálne automobilové prekladisko Európy sa pripravuje na nové rekordné množstvo.
Kľúčové slová: odbytový trh, producent, logistické služby, Just-in-Time, medzikontinentálne automobilové prekladisko,
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: júl 2007