Vytlačiť

 Názov: Mýtné ve Stockholmu
Autor: Ing. Lubomír Zelený
Zdroj: Doprava a silnice – mesačník pre podnikateľov a profesionálov v cestnej doprave, 5/2007, str. 94 - 95
Vydavateľ: Springer Media CZ, s.r.o.
ISSN: 1212-3277
Jazyk: česky
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku mýtneho za vjazd vozidla do mesta Stockholm, ktorý sa zaviedol od roku 2006. V príspevku sú analyzované investičné náklady na vybudovanie uvedeného systému a taktiež dôvody jeho zavedenia. Ostatná časť príspevku popisuje sadzby mýta z vjazd do mesta a efekty, ktoré mýto pre mesto prináša. 
Kľúčové slová: mýto, vjazd, spoplatnenie
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2007