Vytlačiť

 Názov: Schenker a BAX Global pokračují v integraci
Autor: (pat)
Zdroj: Dopravní noviny, č. 12, ročník XVI, str.16
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s. r. o.  
ISSN: ISN – 1210 - 1141
Jazyk: český
Anotácia: Pôvodná Schenker-Seino je spoločným podnikom nemeckého logistického koncernu Schenker a japonského holdingu Seino z Ogaki. Zlúčením Schenkeru- Seino a BAX Global Japan vznikol jeden z najsilnejších poskytovateľov logistických služieb v Japonsku. Portfolio služieb ponúkaných spoločnosťou Schenker-Seino zahrňuje leteckú, námornú a pozemnú prepravu, integrovanú logistiku, supply chain management, colné odbavenie, IT riešenie, prepravu investičných celkov, sťahovanie a poriadanie veľtrhov, výstav a kongresov.
Kľúčové slová: logistického koncern, supply chain management
Spracoval: Ing. Peter Rolko, A-TRANS s.r.o
Zaradené: jún 2007