Názov: Die Zukunft der Logistik liegt im Klimaschutz. (Budúcnosť logistiky leží v ochrane ovzdušia).
Autor: Harm Wurthmann, vedúci koordinačného miesta "puu"
Zdroj: LOGISTICS PILOT Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 2,  April 2007, s. 35
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Najnovší štúdie na klimatické zmeny sú dramatické a zrozumiteľne: Všetky podniky, bez ohľadu na veľkosť a druhu odvetvia, musia zmeniť zmýšľanie. Krajina Brémy začala tento proces už dávno, ako tvrdí senátor pre výstavbu, životné prostredie a dopravu, iniciovali ho v RKW Brémy a koordinovali v "partnerschaft umwelt unternehmen (puu)".  Všetci partneri tejto siete robia dobrovoľne viac pre ochranu životného prostredia ako predpísané existujúce zákony.
Kľúčové slová: ochrana ovzdušia, klimatické zmeny, životné prostredie, zákony
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: máj 2007