Vytlačiť

 Názov: Maritim geprägte Mesologistik im Nordwesten Deutschlands. (Prímorská mezologistika ovplyvňuje severozápadne Nemecko).
Autor: Prof. Dr. Hans-Dietrich Haasis, univerztný profesor, riaditeľ "Institut für  Seeverkehrswirtschaft und Logistik /ISL/"
Zdroj: LOGISTICS PILOT Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 2,  April 2007, s. 26-27
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Mezologistika sa zameriava na prevládajúce procesy optimalizácie systému z dopravnej infraštruktúry, logistiku a rozvoj lokalít. Jej výkonnosť je podstatná pre hospodársky rozvoj aj atraktivitu prímorskeho logistického regiónu severozápadneho Nemecka. Logistický región severozápadneho Nemecka disponuje  ako región námorným prístavmi, pričom mezologistika ovplyvňuje vytváranie morského reliéfu a  navyše má rozsiahle predpoklady a kompetencie:
- so svojími morským prístavom priamo spojovať región s domácim a medzinárodným trhom,
- ich ekonomiku silno ovplyvňuje cez prímorský logistický sektor,
- výkonnejší multimodálny dopravný sektor tvorí základ pre tvorbu priebežných relevantných  hodnôt v regióne,
- predpokladá to ekonomické a vedecké kompetencie s ohľadom na všetky oblasti dopravy a logistického sektora.
Kľúčové slová: mezologistika, optimalizácia systému, dopravná infraštruktúra, hospodársky rozvoj, logistický región, multimodálny dopravný sektor
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: máj 2007