Vytlačiť

 Názov: Masterplan Güterverkehr und Logistik. (Hlavný plán nákladná doprava a logistika).
Autor: Jörg Hennerkes, štátny tajomník v spolokovom ministerstve pre dopravu, výstavbu a  rozvoj miest.
Zdroj: LOGISTICS PILOT Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 2, April 2007, s. 24
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Logistika v Nemecku je najväčšie odvetvie za obchodom a automobilovým priemyslom. Je základným predpokladom pre každý hospodársky obchod a tým má dôležitú hodnotu pre zachovanie a zvyšovanie medzinárodnej konkurencieschopnosti lokalít Nemecka. Preto chce spolková vláda , zdokonaliť rámcové podmienky pre hospodársku logistiku a spracováva "Hlavný plán nákladna doprava a logistika".
Kľúčové slová: logistika, hospodársky obchod, medzinárodná konkurencie schopnosť, nákladná doprava a logistika
Spracova: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: máj 2007