Názov: Die Zukunft heißt Logistik - Kompetenzzentrum Logistik Bremen. (Budúcnosť sa volá logistika - brémske kompetenčné centrum logistiky).
Autor: Dr. Hanspeter Stabfnau, krajinský zmocnenec pre logistiku pre Brémy
Zdroj: LOGISTICS PILOTDas Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 2, April 2007, s. 20-21
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Úloha deľby práce, ktorá nevyhnutne ovplyvnila v minulosti produktivitu vo všetkých hospodárskych procesoch, sa bude teraz zabezpečovať cez regionálnu a globálnu deľbu práce medzi terajšieho lokalitami. Základom pre realizáciu tohoto  zosieťovania lokalít je získavanie, výrobných a distribučných procesov a výkonnejšia logistika.
Iniciátori založenia tohoto združenia, poverili 18-hlavných poradcov ako rozhodovací orgán. Štyri pracovné okruhy činnosti budú utvorené s obsadením po 12 až 18 expertov k témam: logistický marketing, logistické systémy, logistické know-how a logistika rámcových podmienok. Na "Bremer Logistiktag" 2007 boli prezentované prvé výsledky tohoto pracovného združenia na narastajúcich právnych analýzach.
Kľúčové slová: produktivita, deľba práce, zosieťovanie lokalít, výkonná logistika, logistický marketing, logistické systémy, logistické know-how, logistika rámcových podmienok.
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: máj 2007