Vytlačiť

 Názov: Brémsky logistický deň - témou sú sieťové systémy.
Autor: Jürgen W. Konrad, šéfredaktor Logistics Pilot
Zdroj: LOGISTICS PILOTDas Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 2, April 2007, s. 18-19
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Význam logistiky nemôže byť vôbec podceňovaný. Je základnym predpokladom pre fungujúce svetové hospodárstvo, podnetom globalizácie  a motorom pre nárast  zamestnanosti. To platí predovšetkým pre Nemecko ako dôležitú logistickú lokalitu Európy. Aj keď logistiké služby ovplyvňujú prímorske Brémy a Brémhaven, musia sa o medzinárodný úspech v nevyhnutnom podiele postarať podniky z celého Nemecka, brémsky logistický deň v minulom roku to primerane objasnil verejnosti. Teraz sa konalo v dňoch 12.-13.4.2007 s napätím očakávané pokračovanie špičkovo obsadené sympózium „bremer logistik tag 2007“, pri ktorom sa tentokrát všetko točilo okolo logistických  sieťových systémoch.
Kľúčové slová: logistika, svetové hospodárstvo, globalizácia, logistická lokalita,
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: máj 2007