Vytlačiť

 Názov: Auf nach Moskau und München ! (Po Moskve aj do Mníchova !)
Autor: Jürgen W. Konrad
Zdroj: LOGISTICS PILOT Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 1, Februar 2007, s. 18
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Počet medzinárodných veľtrhov a kongresov na tému logistika nepretržite stúpa počas mnohých rokov. Podniky brémskych prístavov a ekonomika logistiky sú pre vystavovateľov najdôležitejšie; zároveň sa redukujú výdavky a spotreba času na minimum. V tomto roku sú na programe veľtrhy: Moskva (Transrussia 27.-30.3.), Durban-Juhoafrická republika (Intermodal Africa 29.-30.3), Sao Paulo (Intermodal 24.-26.4), Antverpy (Break Bulk Europe-máj), Mníchov (transport logistics 12.-15.6), Bankok (Thai Ports and Shipping 27.28.9.), New Orleanse (Break Bulk 28.-30.10.), Káhira (Trans Middle East 28.-29.11).
Kľúčové slová: medzinárodný veľtrh, kongres, logistika, vystavovateľ, ekonomika logistiky.
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: marec 2007