Vytlačiť

 Názov: Súčasná situácia v odvetví cestnej nákladnej dopravy
Autor: Ing. Jozef Tisovský, PhD.
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 12/2006, str. 15
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISSN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok predstavuje štúdiu o vývoji výkonov cestnej nákladnej dopravy a deľbe prepravnej práce do roku 2020. Súčasťou príspevku je spracovaný prehľad počtu vydaných povolení Spoločenstva podľa jednotlivých krajov SR k 1. 11. 2006 a taktiež porovnanie úplných vlastných nákladov dopravcov vo vybraných štátoch EÚ.
Kľúčové slová: cestná doprava, štúdia, prognóza
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2007