Vytlačiť

 Názov: Švédska politika bezpečnosti cestnej premávky: Nulová vízia
Autor: Miriam Pokorná
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 1/2007, str. 17 - 18
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISSN: 1335-9894Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje problematiku bezpečnosti cestnej premávky. Poukazuje na výsledky štúdií vypracovaných v podmienkach Švédska vo vzťahu k bezpečnosti cestnej premávky a návrhom riešení zameraných na zníženie počtu usmrtených osôb na cestách.
Kľúčové slová: cestná doprava, štúdia, bezpečnosť
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: febreuár 2007