Vytlačiť

 Názov: Kundenwunschlogistik stellt neue Herausforderungen. (Logistika na želanie zákazníka stanovuje nové výzvy).
Autor: Jürgen W. Konrad
Zdroj: LOGISTICS PILOT – Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 5, Oktober 2006, s. 8-10
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Konkurencia v automobilovom priemysle je globálna a brutálna. Veľkých výrobcov ako Daimler Chrysler, Generál motor, Ford a Volkswagen prenasleduje drastické znižovaním nákladov a stále viac a viac tlak ich obchodného partnera pre výrobu na zákazku. Dodávateľ a logistik preberá zväčšenú výrobnú zodpovednosť voči obchodným partnerom. Narastajúca rôznorodosť automobilov a produkcia podľa osobitného priania zákazníkov stavia automobilových logistikov pred nové výzvy. Pod týmto mottom sa stretli koncom septembra logistickí experti v Brémach, za účelom diskutovať o nových stratégiach a koncepciach.
Kľúčové slová: globálna konkurencia, znižovanie nákladov, výroba na zákazku, obchodný partner, stratégia, koncepcia.
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: november 2006