Vytlačiť
 Názov: Die Zukunft gehört den Netzwerken. (Budúcnosť patrí sieťovým systémom).
Autor:
Detthold Aden, predsedu predstavenstva BLG Logistics Group, Brémy.
Zdroj: LOGISTICS PILOT SPEZIAL – Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, April 2006, s. 14
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Logistika je s približne 2,7 mil. zamestnancami kľúčové odvetvie nemeckej ekonomiky s ďalej stúpajúcou tendenciou rastu.  Budúcnosť leží skôr v trhu práce, vo najvyšších mzdových prostriedkoch, inteligentných službách, ako v produkcii. RFID-technológia je budúcnosť, stane sa podstatným článkom logistického riadenia procesu. Zásadne platí: Technológie budú pomáhať logistikom optimalizovať procesy, ale nenahradia logistikov. Naopak: Odvetvie nebude rásť len v objeme, ale v budúcnosti vytvorí nové pracovné miesta. Globalizácia vstupov, globalizácia produkcie, globálny obchod zapríčinia celosvetový nárast deľby práce. Toto je v rozdielnej miere rastu produkcie a objeme svetového obchodu dokázateľné. Kto chce patriť k víťazom na rastúcom trhu logistiky, musí si vybudovať geografický akčný rádius a rozsah prevádzkových služieb. Kto toto vlastnou silou nevie, zaostáva na ceste spolupráce, partnerstva a spojenectva. Veľký námorný prístav je centrum rôznej medzinárodnej dopravy cez ktoré prechádza značný objem tovaru. Ak sa k tomu pridá rozvoj logistickej kompetencie, potom je nielen centrum a prechodný terminál, ale aj centrálny logistický riadiaci uzol.
Kľúčové slová: logistika, RFID-technológia, globalizácia, deľba práce, geografický akčný rádius, partnerstvo a spojenectvo, medzinárodná doprava, terminál.
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: júl 2006