Vytlačiť
 Názov: Wir machen Wege frei. (Uvoľňujeme cesty).
Autor: Eduard Dubbers-Albrecht a Hans-Christian Specht, konatelia spoločnosti  Ipsen Group.
Zdroj: LOGISTICS PILOT SPEZIAL– Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. April 2006, s. 30
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: V r. 1891, bola Bremer Spedition Emil Ipsen založená, dnes pozostáva z dvanástich samostatných podnikov operujúcich v medzinárodnej  logistikej sieti. O to predsa
ide, priviezť bezpečne do výroby senzitívnu techniku, včas prepraviť dôležitý komponent v helikoptére na štrkové štartovacie a pristávacie dráhy v severnej Afrike. Špecializovaní pracovníci firmy vyvíjajú balenie páskami alebo riešia balenie pre vysokohodnotné zariadenia a hľadajú optimálne riešenia pre individuálne logistické výzvy.
Kľúčové slová: medzinárodná logistická sieť, senzitívna technika, balenie, optimálne riešenie
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: júl 2006