Vytlačiť
 Názov: Risikomanagement für Logistiksysteme. (Rizikový manažment pre logistické systémy).
Autor:
Dipl.-Wi.-Ing. Boris Bemeleit, Dr.-Ing. Jens Schumacher
Zdroj: LOGISTICS PILOT – Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 2/2006, s. 12
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Logistický odvetvie musí reagovať na rastúcu globalizáciu trhov  ako aj na skrátenie cyklu životnosti výrobkov. Toto bude umožnené prostredníctvom použitia sieťovej štruktúry logistických systémov. Logistické systémy budú ale vždy dynamické a komplexné,  nie sú to bežné centralisticky zamerané metódy, väčšina z nich efektívne a dostatočne usmerňuje. Z toho dôvodu bude "Sonderforschungsbereich 637" v čiastkovom projekte B 5 na Univerzite Brémy vyvíjať "Rizikový manažment pre inteligentné logistické systémy". To sú samoregulujúce logistické systémy, ktoré musia byť odolné proti poruchám a tvorbe chýb.  Takéto rizikové manažmenty môžu byť na základe ich metodickej koncepcie nasadené v modifikovanom tvare aj do ostatných (inteligentných) logistických systémov. Takisto môžu okrem toho existovať  logistické systémy s cieľovými veličinami ako dodržiavanie termínov, spotreba a kvalita dopravy. Takto budú s pomocou rizikového manažmentu lepšie docenené a zhodnotené, za účelom tak dosiahnuť optimum medzi zákazníkom a efektívnymi nákladmi.
Kľúčové slová: logistický systém, rizikový manažment, doprava, inteligentné logistické systémy, efektívne náklady.
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: jún 2006