Vytlačiť
Názov: Logistikperspektiven in der Ukraine. (Perspektívy logistiky v Ukrajine).
Autor: www. isl.org
Zdroj: LOGISTICS PILOT – Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 5/2005, s. 21
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Ukrajina je so svojim veľkým nerastným bohatstvom, jej rozvíjajúci priemysel, jej lacná kvalifikovaná pracovná sila, ako aj vďaka novej hospodárskopolitickej orientácii nielen atraktívnym miestom pre výrobu, zvlášť tiež pre nové logistické odvetvia. Dopyt po moderných dopravných, skladovacích a distribučných servisoch bude využívať služby nielen skúsených medzinárodných poskytovateľov logistických služieb, ale tiež od domácich poskytovateľov služieb. Mestá ako Kyjev, Charkov alebo Odesa tvoria pilier pre tvoriacu sa logistickú sieť a vybudovanie národných distribučných systémov. Tieto témy spracováva "Institut für Seeverkeherswirtschaft und Logistik (ISL)"  v Brémach, potrebné od istého času na analyzovanie medzinárodných distribučných sústav ako aj pre  intermodálne dopravné koridory medzi Ukrajinou a západnou Európou.
Kľúčové slová: logistické odvetvia, logistické služby, logistická sieť, distribučný systém, distribučná sústava, intermodálne dopravné koridory
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: november 2005