Vytlačiť
Názov: Mezinárodní srovnávací pruzkum Supply Chain Managementu
Autor: Ing. Subodh Kumar, MBA, Ing. Petr Zavoral
Zaradené: Logistika 9/1998, str. 9
ISSN: 1211-0957
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa zaoberá celosvetovou logistickou štúdiou, ktorá bola realizovaná poradenskou firmou KPMG a pozostáva v 3 častí. Prvá časť popisuje účel a zameranie štúdie, druhá časť informuje o základných informáciách vyplývajúcich zo štúdie a tie sú následne rozobrané v časti tri. V samotnej štúdií sú zahrnuté údaje z 36 českých podnikov.
Kľúčové slová: logistika, SCM, logistický reťazec, EDI, ERP
Spracoval: Ing. Peter Majerčák , PhD., PEDaS katedra ekonomiky, ŽU
Zaradené: september 2005