Vytlačiť
Názov: Logistické koncepty pro vudčí postavení na trhu
Autor: Ing. Jiří Kubát, CSc.
Zdroj: Logistika 5/1998, str. 12
ISSN: 1211-0957
Jazyk: český
Anotácia: Logistika je dnes už nielen otázkou znižovania nákladov, určuje totiž rozhodujúcim spôsobom konkurenčné postavenie podniku. Ukazuje sa, že logistickými konceptmi, ktoré sú dôležitou časťou podnikovej stratégie, sa dá v globálnej konkurencií získať vedúce postavenie na trhu. Príspevok popisuje kroky, ktorými sa dá takýto stav docieliť.
Kľúčové slová: logistika, SCM, logistický reťazec, logistický koncept, informatika, doprava, sklad
Spracoval: Ing. Peter Majerčák , PhD., PEDaS katedra ekonomiky, ŽU
Zaradené: september 2005