Vytlačiť
Názov: Glänzende Perspektiven in Ostasien (Skvelé perspektívy vo východnej Ázii).
Autor: Jürgen W. Konrad
Zdroj: LOGISTICS PILOT – Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 2/2005, s. 8-10
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: So žiadnou inou hospodárskou oblasťou sa nespája dnešná, tak pozitívna nádej, ako s východoázijským priestorom. Predovšetkým Čína so svojou ohromnou rýchlosťou rastu okrídlila obrazotvornosť nemeckých firiem. Japonsko, ešte stále znamená nespornú dominujúcu hospodársku silu Ázie. Zem vychádzajúceho slnka dosahuje zisk nad 60 % hrubého sociálneho produktu z celej Ázie. So stabilizáciou hospodárskej situácie v Japonsku sa znovu zväčšuje záujem nemeckých firiem na kúpischopnosti japonského trhu. Mimo toho,  čínsky automobilový priemysel má vzrastajúci význam. Podľa odhadov by mohlo byť dislokované do Číny v roku 2010 až 30 % celosvetovej produkcie automobilov. Všetci veľký výrobcovia vozidiel sú preto tam už aktívni, alebo sú krátko pred vstupom na trh. Vývoj sa v poslednom čase zreteľne ochladil.  Výrobcovia  sa vzdali svojich nádeji a zredukovali naplánované investície. Cez to všetko sa stáva Čína budúcnosťou trhu a preto je zaujmavou základnym motívom pre nemeckú automobilovú logistiku.
Kľúčové slová: Hospodárska oblasť,  východoázijský priestor, automobilový priemysel, celosvetová produkcia, automobilová logistika
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: máj 2005