Vytlačiť
Názov: Wachsen mit dem Boxen-Boom. (Nárast s kontajnermi-boom).
Autor: Jürgen W. Konrad
Zdroj: LOGISTICS PILOT – Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 6/2004, s. 8-9
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Ak ekonomika pôsobí globálne, potom spôsobuje nárast kontajnerového obchodu. Dokonca aj najopatrnejšie prognózy zdvojnásobujú kontajnerovú prekládku v morských prístavoch týchto krajín za sledovaných sedem rokov a rejdari profitujú z úplného vytaženia. Plavba ako aj nájomné splátky dosahujú rekordnú úroveň a výrobcovia nových a čoraz vačších lodí prichádzajú pomaly s výrobou, práve tak ako stavitelia nových kontajnerov. Na tomto základe pripravujú Bremische Häfen (Brémske prístavy), medzi iným, obrovské projekty výstavby prístavov Nemecka pre budúcnosť. Podľa správy "Institut für Seeverkeherswirtshaft und Logistik" (ISL) celosvetová prístavna prekládka stúpala a stúpa razantne ďalej. Celkový nárast o 12,6 % ďaleko presahuje prognózované čísla, preto musia býť okolo zemegule vybudované alebo vytvorené nové kapacity terminálov.
Kľúčové slová: globálna ekonomika, kontajnerová prekládka, morské prístavy, projekty stavieb prístavov, kapacity terminálov.
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: február 2005