Vytlačiť
Názov: Treffpunt der Autologistiker. (Stretnutie automobilových logistikov).
Autor: www.globalautologistics.com
Zdroj: LOGISTICS PILOT – Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 6/2004, s. 25
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: V strede októbra sa stretli štvrtý krát v Brémach skoro všetci, čo v globálnom predaji automobilov majú postavenie alebo meno, na dvojdňový odborný kongres Global Automotive Logistics (GAL). Skoro 250 predstaviteľov veľkých výrobcov automobilov, logistikov, zasielateľov a rejdarov sa zhromaždilo v Svetovom obchodnom centre, kvôli diskusii o nových dopravných a logistických riešeniach pre automobilový priemysel. Pri tom prispelo tiež mnoho známych prednášejúcich k tomu, že sa organizácia osvedčila niekedy viac ako spojené mezinárodné Kontaktforum (kontaktná diskusia u guľatého stola), pre vedúcich pracovníkov odboru. Závery kongresu: Celosvetový nákup, celosvetová produkcia a celosvetový odbyt, bez kompetentných logistických služieb ako centrálneho pojítka Supply Chain, nie je dnes celosvetový obchod s vozidlami predstaviteľný.
Kľúčové slová: globálny predaj, logistika, zasielateľ, rejdar, logistické riešenia, automobilový priemysel, Supply Chain.
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: február 2005