Vytlačiť
Názov: „First Tuesday“ im Zeichen von RFID. ("Špičkový utorok" v značke RFID).
Autor: Rubriken E-Logistics
Zdroj: LOGISTICS PILOT – Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 4, s. 30
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: RFID (Radio Freqeucy Identifikation), komunikačné technológie pre rádiovy prenos informácii o tovare ako sú čísla výrobku, cena, výrobca, hmotnosť alebo doba trvanlivosti, sú pokladané za progresívne technológie pre obory obchod, služby, výroba a predovšetkým pre logistiku. Ich srdcom je jemná etiketa, nazývaná sprostredkovač alebo, „otlačok“ - vybavený minianténou a programovatelným mikročípom. Na ňom sú uložené, elektronické kódy výrobku EPC (Elektornische Produktcode) , ktoré je možné príslušným zapisovačom zapísať a vyhodnocovať nasnímané údaje v počítači a dodať na Internet. Jedna zaujímavá oblasť použitia je sledovanie tovaru alebo súčiastky v logistickom pohybe. Profesor Bernd Scholz-Reiter z BIBA /Bremer Institut für Betriebstechnik und angewande Arbeitswissenschaft (Bremesky inštitút pre techniku výroby a využívanie ekonomiky práce) myslí na samostatné uplatnenie v logistike a dokonca aj organizovať ,,Dopravu tovaru, s pomocou inteligentných čipov“.
Kľúčové slová: brémska obchodná sieť, komunikačné technológie, elektronický kód výrobku, logistický pohyb tovaru, inteligentný číp,
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: september 2004