Vytlačiť
Názov: Algoritmus pro lokalizaci logistických objektů v integrovaných dodavatelských řetězcích
Autor: prof. Ing. Ivan Gros, CSc.; Ing. Vladimír Hanta, CSc.
Zdroj: Zborník príspevkov z 2. medzinárodnej konferencie Logistika & Doprava - LOADO 2003; 10. – 12. septembra 2003; Vysoké Tatry; str. 70-73
Vydavateľ: Katedra logistiky a výrobných systémov; Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií; Technická univerzita v Košiciach
ISBN: 1451-107X
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok popisuje riešenie lokalizačného problému objektov ako sú výrobné závody, distribučné sklady, nákupné centrá a pod. Autori v prvej časti formulujú kritéria pre optimalizáciu. V ďalšej časti podrobne popisujú matematický algoritmus na riešenie uvedenej problematiky. V poslednej časti príspevku uvádzajú konkrétny príklad využitia algoritmu v praxi v podmienkach ČR.
Kľúčové slová: algoritmus, lokalizačný problém
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2004