Vytlačiť
Názov: Cesty zvýšení jistoty rozhodnutí při určování zbytkové životnosti u pohonné jednotky dálkové pásové dopravy
Autor: Radim Havelek – František Helebrant
Zdroj: LOADO 2001, Zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie, s. 265 - 266.
Vydavateľ: Katedra logistiky a výrobných systémov F BERG, TU v Košiciach
ISBN: 80-7099-584-X
Jazyk: český
Anotácia: Základom každej predikcie prognózy zbytkovej životnosti je objektívna znalosť technického stavu sledovaného objektu určená metódami technickej bezdemontážnej diagnostiky v určitom sledovanom období. Znalosť tzv. medzného stavu objektu pre použité metódy technickej bezdemontážnej diagnostiky nám potom jednoznačné určuje zbytkovú životnosť. Príspevok popisuje metódy určenia zbytkovej životnosti sledovaného objektu.
Kľúčové slová: diagnostika, diaľkový pásový dopravník, medzný stav, zbytková životnosť,
Spracoval: Ing. Pavol Kráľ, KE, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2004