Vytlačiť
Názov: Information ist alles. (Informácia je všetko).
Autor: Jürgen W. Konrad - redaktion
Zdroj: LOGISTICS PILOT – Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 2/2004, s. 8-10.
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Vždy keď sa má tovar efektivne pohybovať a transportovať, je za tým inteligentná logistika. A tá je príznačná poukazovaním na úplne moderné IT-systémy pri globalizácii týkajúcej sa konkurencie, dnes viac ako inokedy . V Brémách to spoznali. Spoločne s tak známym kooperačným partnerom ako nemecká Telekom, T-Com a T-Mobile rovnako aj Microsoft podporujú a vyvíjajú cez krajinský program „bremen in t.i.m.e.“ logistické projekty, pre domáce stredne veľké ekonomické zámery, pričom sa nemusia báť žiadnych medzinárodných prirovnaní.
Kľúčové slová: „bremen in t.i.m.e“ – (Telekommunikation-Informationstechnologien-Multimedia und Entertainment), Projekt LogSolutions, „bremen initiative für e- und m-business (e.biz), Projekt CoDiS – (Container-Disposition-Schiene), Projekt MoMoSys – (Mobile Monitoring System), RFID-Technologie (Radio Frequenz Identifikation)
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: máj 2004