Vytlačiť
Názov: Navrhování struktury zásobovacích řetězcu
Autor: Stanislava Grosová - Ivan Gros
Zdroj: LOADO 2001, Zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie, s. 49 – 52.
Vydavateľ: Katedra logistiky a výrobných systémov F BERG, TU v Košiciach
ISBN: 80-7099-584-X
Jazyk: český
Anotácia: Nové požiadavky na podnikateľské subjekty si vyžadujú zmeny v postavení distribučného systému a jeho optimalizácií. Vplyv distribučného systému na efektívne plnenie požiadaviek zákazníkov neustále narastá. Účinnosť naznačených optimalizačných postupov nie je mysliteľná bez relevantných informácií a informačnej podpory riadenia toku zásob.
Kľúčové slová: zásobovací reťazec, distribučný systém, riadenie toku tovaru, EDI, informačné toky
Spracoval: Ing. Pavol Kráľ, KE, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2004