Názov: Nový koncept riadenia v rámci nového modelu podnikovej činnosti so zameraním na oblasť logistiky-reengineering.
Autor: Ivo Drahotský
Zdroj: Logistika a procesy jejich řízení,str.52
ISBN: 80-7226-521-0
Jazyk: český
Anotácia: Reengineering je radikálna zmena /skoková a nie pozvolná / a podľa svojej najkratšej definície znamená- nový začiatok. Základnou prevádzkovou pracovnou jednotkou v reengineeringovom procese je /reengineeringový/ tím, ktorý je dobre organizovanou a veľmi výrazne motivovanou jednotkou, s motiváciou na celkový výsledok celého prosesu. Zmeny v podniku a organizáciách musí pripravovať a realizovať špeciálne vytvorený „tím zmien“, zložený z odborne zdatných pracovníkov, ale pod vedením vonkajšieho externého reengineeringového pracovníka- konzultanta.
Kľúčové slová: zásadný, radikálny, dramatický, proces, nový návrh, vlastník procesu ,
Spracoval: Ing.Ivan Kollár, Colspedia s.r.o. Žilina
Zaradené: apríl 2004