Vytlačiť
Názov: Vízia podniku
Autor: Ivo Drahotský
Zdroj: Logistika a procesy jejich řízení,str.243
ISBN: 80-7226-521-0
Jazyk: český
Anotácia: Existencia podniku v súčasnom turbulentnom prostredí vyžaduje formuláciu kvalitnej vízie. Chápeme ju ako východiskovú myšlienku, ktorá usmerňuje podnikové poslanie, ciele, stratégiu a ostatné podnikové aktivity. Bez vízie sa v súčasnej dobe podnik len ťažko zaobíde. Vízia je živým dokumentom, s ktorým sa neustále pracuje. Prenáša to najlepšie z histórie podniku a transformuje vhodné a reálne dosiahnuteľné predstavy o budúcnosti. Správne stanovená vízia vedie a pomáha dosiahnuť vytýčených cieľov. Spojuje a integruje súbor cieľov a priorít podniku.
Kľúčové slová: stratégia, poslanie, priority a budúcnosť podniku, managment firmy, podnikové aktivity
Spracoval: Ing.Ivan Kollár, Colspedia s.r.o. Žilina
Zaradené: apríl 2004