Vytlačiť
Názov: Trends in der Logistik (Trendy v logistike).
Autor: Dethold Aden, BLG-Chef
Zdroj: LOGISTICS PILOT – Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 4/2003, s. 29
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Tri hospodárske nosné piliere globalizácie sú: globálne zdroje, globálna produkcia a globálny obchod. Strategický cieľ je, s využitím rozdielnych nákladov a ponuky zisku, byť prítomný na všetkých dôležitých trhoch po celom svete. Základom je outsourcing, v tejto súvislosti outsourcing z logistiky služieb. Dôvody: prvý je koncentrácia na hlavné právomoci v obchode a priemysle. Druhý dôvod je neustále vzrastajúca komplexnosti logistiky služieb. A tretí realizovanie priemyslovej výroby a obchodu s logistickým znižovaním nákladového potenciálu.
Kľúčové slová: globalizácia, globálne zdroje, globálna produkcia, globálny obchod, outsourcing, logistika služieb, objem svetového obchodu.
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč, Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: marec 2004