Vytlačiť
Názov: Podniková logistika a projektové riadenie
Autor: Ing. Miroslav Rakyta, PhD., Ing. Felicita Chromjaková, PhD.
Zdroj: Logistika 4/1999, 23-24.
Vydavateľ: ECONOMIA, a.s.
ISSN: 1211-0957
Jazyk: slovenský
Anotácia: Jednou z možných ciest, ak chceme dosiahnuť účinný efekt riešenia, je aspoň minimálna snaha riešiť tieto aktivity komplexne a využiť pri ich riešení osvedčené nástroje. To znamená, ak použijeme termínu podnikovej logistiky, využiť také metódy, ktoré dávajú systému „logiku“.
Kľúčové slová: podniková kultúra, produktivita, logistika, optimalizácia tokov, materiálové toky, informačné toky
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Žilinská univerzita, Katedra ekonomiky
Zaradené: marec 2004