Vytlačiť
Názov: Plánovanie prepravných trás v distribúcii spotrebného tovaru
Autor: Martin Krajčovič
Zdroj: Logisticko-distribučné systémy – zborník referátov, strana 110
Vydavateľ: Technická univerzita vo Zvolene
ISBN: 80-228-1240-4
Jazyk: slovenský
Anotácia: Úroveň cien za prepravu je závislá aj od skúseností odberateľov s dodávkami tovaru. Význam rozhodnutí v tejto oblasti rastie so stúpajúcim počtom zákazníkov a klesá s veľkosťou zákaziek. Typickým príkladom je distribúcia spotrebných a potravinárskych komodít. Príspevok rieši problémy racionálneho plánovania prepravných trás v distribúcii tovaru.
Kľúčové slová: Distribúcia, matica kilometrických vzdialeností, zákazky, preprava, heuristický model
Spracoval: Ing. Alena BRONČEKOVÁ, KŽD, F PEDaS, ŽU
Zaradené: február 2004