Vytlačiť
Názov: Integrálna dráha v horskom teréne
Autor: doc. Ing. Metod Král, PhD., doc. Ing. Mikuláš Monoši, PhD.
Zdroj: Zborník z medzinárodnej konferencie LOGVD-2003 - Logistika v doprave
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline, EDIS, 2003
ISBN: 80-8070-168-7
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok obsahuje návrhy a analýzu dopravných systémov pre použitie v regióne Chočských vrchov, cez Tatranskú brázdu do Zakopaného. Získaním spresnených údajov o koľajovej, cestnej a závesnej doprave sme mohli pristúpiť ku analýzam zameraným na spotrebu energiu.
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, ZU, F-PEDaS, KE
Zaradené: február 2004