Názov: Vývojové trendy logistických podniků
Autor: podľa zahraničnej literatúry (kbt)
Zdroj: Logistika 1/2002, str. 12
Vydavateľ: ECONOMIA, a.s.
ISSN: 1211-0957
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa zaoberá aplikáciou konceptu poskytovateľov 4PL, čo predstavuje logické zdokonaľovanie a prenášanie logistického myslenia v zmysle riadenia zásobovacieho reťazca SCM na logistické podniky.
Kľúčové slová: distribučná logistika, 4PL (Fourth Party Logistics Provider), logistický podnik, logistické riadenie
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, ŽU, KE
Zaradené: február 2004