Názov: Spätere Abholung, schnellere Distribution, mehr Outsourcing (Neskoršia odoberanie, rýchlejšia distribúcia, viac outsourcingu)
Autor: Hakan Larsson, predseda predstavenstva Schenker, AG - Logistik-Transport-Messe, Göteborg, mai 2002
Zdroj: Verkehr. Die Internationale Wochenzeitschrift für Verkehrswirtschaft, Nr. 25/2002, strana 3
Vydavateľ: Ein Produkt der Bohman-Gruppe, Wien
ISSN: 0254-5314
Jazyk: nemecký
Anotácia: Pán Larsson ako zahajovací rečník Workshop-u „Minulosť v zrkadle budúcnosti - perspektíva na desať rokov“ načrtáva budúcich desať rokov z pohľadu minulosti, ako by sa už písal 20012. Cestná nákladná doprava má až do roku 2012 stálu pozíciu. Tento dopravný prostriedok v posledných desiatich rokoch síce dominoval, aj keď bol akokoľvek drahý. Aj keby logistika - obor technický rozvoj tento dopravný prostriedok ďalej uprednostňoval a presadzoval s predstihom vo vysokom štandarde, môže tak robiť právom. Podľa mienky ochrancov životného prostredia, je tento proces ešte ďaleko aby to prospievalo životnému prostrediu.
Kľúčové slová: Distribúcia – cestná nákladná doprava – budúcnosť – logistika – životné prostredie – distribučný expert – distribučná frekvencia – logistické služby
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč, Žilinská univerzita
Zaradené: december 2003