Názov: Ekonomická optimalizácia práce systémov hromadnej obsluhy cestných vozidiel
Autor: Doc. Ing. Jozef Gnap, PhD., Ing. Miloš Birtus
Zdroj: Práce a štúdie Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline
Vydavateľ: EDIS – vydavateľstvo Žilinskej univerzity
ISSN: 80-8070-021-4
Jazyk: Slovenský
Anotácia: Článok sa zaoberá možnosťami aplikácie ekonomickej optimalizácie v systémoch hromadnej obsluhy, ktoré sú často radené do cestnej dopravy. Optimalizáciou v systémoch hromadnej obsluhy sa pokúšame stanoviť taký počet obsluhujúcich zariadení, prípadne stanoviť také časy obsluhy alebo režim fronty, ktoré vedú k zníženiu strát v dôsledku čakania v týchto systémoch na minimum. V rámci ekonomickej optimalizácie môžeme hovoriť o dvoch kritériách dôležitých pre činnosť systému hromadnej obsluhy: stanovenie maximálneho zisku alebo minimálnych nákladov
Kľúčové slová: Ekonomická optimalizácia, systém hromadnej obsluhy, kriteriálna funkcia
Spracovatel: Ing. Alena BRONČEKOVÁ, KŽD, F PEDaS, ŽU
Zaradené: november 2003